V Í T e j t e !  J S M E R Á D I , Ž E J S T E S N Á M I :-)
 A k t u á l n ě h r a j e m e ..
21. 11. 2015 Veřejná generálka 11. 1 2..2015 1. PREMIÉRA

9.4.2o16

2.PREMIÉRA

 A. Goldflam : Dámská šatna Č t y ř i ž e n y , č t y ř i ž e n s k é o s u d y a z á k l a d n í H u h l o v o p r a v i d l o j e v i š t ě . T o v š e v h e r e c k é š a t n ě D i v a d l a n a v í s c e H o ř o v i c e Hrají : Magda Weigertová , Helena Kreisingerová, Lenka Korejčíková, Káťa Hrušková , inspicient, zvukař Cárlo , hercům rozumy našeptávala Slávka Hozová, foto Vladimír Kasl a Pepa Pšenda D ě k u j e m e za p o d p o r u s p o l e č n o s t i W A G O , s .r.o. Budeme hrát : 16.3. 2o17 v 18 hod galerie Lidice

 

 V r o c e 2 o 1 5 j s m e h r á l i :

Přehled roku 2015

Kontakt

Slávka Hozová

Tel: +420 739 466 480

Email: slavkahozova@seznam.cz

 

 

 

Copyright © Divadlo na vísce Hořovice 2015. All rights reserved.

Home

Jak šel čas

Z tisku

Repertoár

Kontakt