V Í T e j t e !  J S M E R Á D I , Ž E J S T E S N Á M I :-)
 A k t u á l n ě h r a j e m e ..
11. 1 2..2015 1. PREMIÉRA 21. 11. 2015 Veřejná generálka  A. Goldflam : Dámská šatna Č t y ř i ž e n y , č t y ř i ž e n s k é o s u d y a z á k l a d n í H u h l o v o p r a v i d l o j e v i š t ě . T o v š e v h e r e c k é š a t n ě D i v a d l a n a v í s c e H o ř o v i c e Hrají : Magda Weigertová , Helena Kreisingerová, Lenka Korejčíková, Káťa Hrušková , inspicient, zvukař Cárlo , hercům rozumy našeptávala Slávka Hozová, foto Vladimír Kasl a Pepa Pšenda D í k y p o d p o ř e s p o l e č n o s t i W A G O , s .r.o. j s m e m o h l i o d e h r á t p ř e d s t a v e n í v L i p t o v s k é m J á n u , v D i v a d l e K a m p a a v D i v a d l e U V a l š ů. Budeme hrát : sobota 10.12. - 19 hod Klub Labe Hořovice čtvrtek 16.3. 2o17 - 18 hod Lidice - galerie Hráli jsme : 26.11. LOUŇOVICE u ŘÍČAN 14.11. 2o16 - Divadlo U Valšů Praha 1 13.11. 2o16 - Klub Labe Hořovice 6. 1o. 2o16 - PlzeňKa BEROUN 19. 3. 2o16 - 40. Wintrův Rakovník 9.4. 2o16 - Klub Labe Hořovice 23. 5. 2o16 - Nové divadlo MĚLNÍK 2 . 6. 2o16 - HVOZDEC 16. 6. 2o16 - DIVADLO KAMPA 13. a 14. 8. 2o16 - U Rudolfa - Liptovský Ján 21. 9. 2o16 - Spol. dům ZDICE  V r o c e 2 o 1 5 j s m e h r á l i :

 

9.4.2o16

2.PREMIÉRA

 V e s t a d i u p r v n í c h z k o u š e k : Pierre Palmade; Christophe Duthuron Na útěku v roce 2o17 začne velká dobrodružná cesta . . !

Přehled roku 2015

Kontakt

Slávka Hozová

Tel: +420 739 466 480

Email: slavkahozova@seznam.cz

 

 

 

Copyright © Divadlo na vísce Hořovice 2015. All rights reserved.

Home

Jak šel čas

Z tisku

Repertoár

Kontakt