Musí v tom být nějaké kouzlo, uřknutí , fascinace divadlem, jevištěm a celým tím procesem tvorby .. napsal nám Pavel Veselý
 Foto ze zkoušek : Vladimír Kasl

 

 

 Na nočním stopu se potkávají dvě ženy . Z ostrého hašteření kdo byl na stopu dřív a bere první auto, začíná s p o l e č n á cesta nabitá humorem a dobrodružstvím. 1 7. 1o. v 19.3o h - Divadlo KAMPA 2 8. 1o. v 19 h - Klub Labe Hořovice 11. 11. v 19. 3o h - Beroun - Plzeňka 24. 11 . v 19h - Klub Labe Hořovice Našimi partnery jsou : M ě s t o H o ř o v i c e a s p o l e č n o s t W A G O Tak na viděnou na útěku .  v roce 2o15 a 2o16 jsme hráli : A. G o l d f l a m : D á m s k á š a t n a  Veřejná generálka 21. 11. 2015, první premiéra 22.12.2015 , druhá premiéra 9. 4.2o16
Č t y ř i ž e n y , č t y ř i ž e n s k é o s u d y a z á k l a d n í H u h l o v o p r a v i d l o j e v i š t ě v h e r e c k é š a t n ě D i v a d l a n a v í s c e H o ř o v i c e Hrají : Magda Weigertová , Helena Kreisingerová, Lenka Korejčíková, Káťa Hrušková , inspicient, zvukař Cárlo H. režie Slávka Hozová, foto Vladimír Kasl a Pepa Pšenda D ě k u j e m e za p o d p o r u s p o l e č n o s t i W A G O , s .r.o.

 

V r o c e 2O14 a 2O15 jsme hráli :

Přehled roku 2015

Kontakt

Slávka Hozová

Tel: +420 739 466 480

Email: slavkahozova@seznam.cz

 

 

 

Copyright © Divadlo na vísce Hořovice 2015. All rights reserved.

Home

Jak šel čas

Z tisku

Repertoár

Kontakt