P ř e h l e d  i n s c e n a c í  D i v a d l a  n a  v í s c e  H o ř o v i c e

Autor loga :  Ivan Křenek

 

 

1.sezóna

1. premiéra duben 2006

P. Shaffer -  E Q U U S  06

Hra o síle a záludnostech lásky.

 

2.sezóna

2. premiéra  duben  2007

P. Shaffer - E Q U U S  07  ( se změnou v obsazení )

Ve Valašském divadle Karolinka jsme získali několik ocenění :

Herecké ceny :  Šárka Veselá a Honza Procházka a cenu za úpravu a za režii.

 

3. premiéra  červen 2007

T A N E C  N A  K O N C I  L É T A

Irská muzika, divoký irský tanec a trocha nostalgie podle  B. Friela .

Na „ Dačickém   kejklování “ - ocenění pro celý soubor  a v Poděbradech ocenění za plakát autorů Křenek-Křenková

 

4. premiéra  červenec a srpen 2007

P Ř Í B Ě H  O  K U R Á Ž I  p o d l e  G r i m m e l s h a u s e n a

Převzatá inscenace z Tyjátru na káře SH pro letní putování Divadla na vísce H.

Projeli jsme na káře - tvrz  Hamr,  Rataje nad Sázavou, Krakovec, Točník , zámek Hořovice, nádvoří hradu Křivoklát,

 poprvé jsme vyjeli do Liptovského Jána a hráli na káře pana Stanislava z Liptovského Jána - na Kúrii  U Rudolfa .

 

3.sezóna

5. premiéra  červen 2008

K O L O T O Ć

Starý dobrý singspiel s překvapivým koncem. Podle divadelní hry Ference Molnára.

S hudbou Petra Mandela a hudební aranži Jindřicha Marka a Honzy Procházky.

Hrajeme : Vrchlického divadlo Louny - „Lounské divadlení “ - ocenění celému souboru .

V létě jsme zavítali po druhé na kúrii U Rudolfa - Liptovský  Ján.

 

4.sezóna

6. premiéra duben 2009  

K A L I S T O  A  M E L I B E A  L.P. 1492

Středověká moralita o ctnostech a neřestech podle de Rojase a Calábka.

Hrajeme na  „Dačickém  kejklování “ a do Hořovic jdou dvě herecké ceny a cena za kostýmy L. Korejčíkové .

Kára ze Rpet se přesunula v létě  na hrad Křivoklát, na Zbečno,  na zámek Hořovice,  do divadla Louny,

do  Libochovic,  do Berounského Barrandiena, a už po třetí na dvůr pana Stanislava z Liptovského Jána.

 

7.  premiéra  prosinec 2009

Š T Ě D R Ý  D E N

Dvacetiminutový opus v čase vánočního adventu.

 

5.sezóna

8. premiéra  červen 2010

Č E R T  A  K Á Č A

O čertu na zemi a o zrušení roboty .

B. Němcová napsala tuto českou báchorku na podzim v roce 1845. Po 165 ti letech  ji uvádíme pod stejným názvem.

Předehra a mezihry A. Dvořák, úprava L. Quis , A. Wenig,  P. Kracik , S. Hozová

V létě 2011 hrajeme po čtvrté na dvoře pana Stanislava na kúrii U Rudolfa  - Liptovský Ján.

 

9. premiéra  2010 

ŠTĚDRÝ DEN

v čase vánočního adventu v jiném obsazení.

 

6.sezóna

10. premiéra květen  2011

Česká premiéra - D.Chalem M É  D C E Ř I  Ř E K N I, Ž E  O D J Í Ž D Í M

O mřížích v každém z nás.

Gratulace k hereckému ocenění z Karlínského  jeviště  2011  a  Divadla Lampion Kladno 2012

Lence Korejčíkové  a Katce Hasmanové.

 

7.sezóna

11. premiéra  červen  2012

P A N E  E R B E N E  , N E Ř E K N Ě T E   N E  !  

Pestrý sled výjevů z Erbenovy Kytice z pera pánů : K. J. Erbena,  J.Suchého  a  F.Havlíka.

Předpremiéra v Hudlicích  na zahradě domku J.Jungmanna v rámci Muzejních nocí.

Představení je věnováno památce předčasně zesnulému kolegovi a kamarádovi  Václavu Táborskému.

Do Liptovského Jána jedeme po páté v létě 2013 ,  ale poprvé hrajeme pod střechou ve stodole !

 

8.sezóna

12. premiéra duben 2013  v Kavárně na zámku Hořovice

Scénické čtení           

B. C h a p e l l e T Ř I  Ž E N Y  N A V Í C  a  m o ž n á  p ř i j d e  i  J a m e s !

Divadlo se mnohdy podobá životu a život se mnohdy podobá divadlu.

Někdy je to drama, někdy komedie, jindy parodie  a vše se odehrává  - na nádraží !

 

13. premiéra  červen 2013 v Kavárně na zámku Hořovice

Scénické čtení 

N E Z N I Č I T E L N Ý   S M Í C H  S Á R Y  B.

Podle knihy  F. S a g a n o v é 1983  , scénář Slávka Hozová

Slavná herečka Sára Bernhardt  už 90 let odpočívá v Paříži  na hřbitově Pére Lachaise.

Sáru se nám podařilo vylákat z Paříže její  hračkou z dětských let  v létě 2013 na hrad Potštejn ,

šestá návštěva stodoly na Kúrii  U Rudolfa v Liptovském Jánu , na hrad Křivoklát , kde se Sáře líbilo v obřadní síni, v  Kafébaru  Bárka  na Točníku hrála sice jen pro pár přátel, ale o to víc s chutí.

Nakonec zavítala i do Klubu Labe v Hořovicích.

 

14. premiéra v září  2013  na zámku v Lochovicích

Scénické čtení

M I L Ý  M U Ž I , k d y ž  d l a ň   t v á  l e h c e  p a d n e  d o  m é ..

Námětem scénáře je dopis B. Němcové z 13. června 1857 .

Dopis je určen Josefu Němcovi do Vilachu.

Co má dopis společného s blížící se kometou?   Použity úryvky z básně J.Seiferta - Píseň o Viktorce.

Po premiéře na zámku v Lochovicích jsme hráli v kavárně  na  zámku  v Hořovicích, v  Kafébaru  Bárka  na Točníku ,

a  20.12. tradičně  adventní představení v Klubu Labe v Hořovice.

 

9.sezóna

15. premiéra  duben  2014

Viktorie Hradská   C O M M E D I A  F I N I T A

Tuto brilantní , v roce 1983 napsanou hru,  uvádíme s laskavým svolením autorky .

Ženy, které se pohybovaly v bezprostřední blízkosti Emy Destinnové  - vypovidají .

Nechte se překvapit - jak a co všechno na Emu prozradí ... .

„Umění naše je leskem padajících meteorů ..."   si povzdechla Ema Destinnová v roce 1921.

Sedmá návštěva stodoly v Liptovkém Jánu.

 Herecké ceny  - (Karlínské jeviště , Divadlo Lampion  Kladno,  Libochovické divadelní  léto) pro protagonistky :

Katku Hasmanovou a Helenu Kreisingerovou .

 

                                                                                10. sezóna

16. premiéra  prosinec 2015

Arnošt Goldflam D Á M S K Á  Š A T N A.

Čtyři ženy  - čtyři ženské osudy a základní Huhlovo pravidlo jeviště v herecké šatně Divadla Divadla na vísce Hořovice.

Po premiéře nás provázejí problémy v obsazení, ale srdnatě vypomáhají pražské kolegyně , takže - jedeme dál.

Nová premiéra v novém obsazení  9.4.2o16

Přehlídka 4o.Wintrův Rakovník a ocenění za scénu.

Osmá návštěva stodoly na Kúrii U Rudolfa - Liptovský Ján.

 

11.sezóna

17.premiéra  červen 2o17

Pierre Palmade a Christophe Duthuron

Se smyslem pro humor psali tuto hru dva muži pro dvě ženy.

Z hašteření o první auto na nočním stopu se zrodí příběh.

Dobrodružná cesta právě začíná.

 

 

 

 

 

 

 

t

                10let za par minut : https://youtu.be/oHEWB2A34uE.

Kontakt

Slávka Hozová

Tel: +420 739 466 480

Email: slavkahozova@seznam.cz

 

 

Copyright © Divadlo na vísce Hořovice 2015. All rights reserved.

Home

Jak šel čas

Z tisku

Repertoár

Kontakt