Poděkování městu Hořovice a společnosti WAGO za finanční podporu do jedenácté divadelní sezóny l.p. 2o17 Se smyslem pro humor psali tuto hru dva muži pro dvě ženy. Z hašteření o první auto na nočním stopu se zrodil příběh a dobrodružná cesta právě začíná. foto Vladimír Kasl foto Pavel Veselý
C O M M E D I A F I N I T A 2O15 - 2O16

„ Umění naše je leskem padajících meteorů ..."

napsala:  Ema  D e s t i n n o v á  v roce 1921

 

hru napsala v roce 1984

Viktorie H r a d s k á

 

Naše poděkování patří autorce - za svolení k inscenování .

 

Ženy , které se pohybovaly v bezprostřední blízkosti Emy Destinnové  vypovídají o pikantnostech ze života ED.

 Malost prostředí, ve kterém slavná operní pěvkyně žila na zámku ve Stráži nad Nežárkou,  paradoxně ukazuje výjimečnost této velké umělecké osobnosti.

 

hrají:

Kateřina H a s m a n o v á  a  Helena K r e i s i n ge r o v á

Režie: Slávka H o z o v á,

výběr hudby: Karel H a s m a n

 

Herecké ceny  si obě protagonistky přivezly

z Karlínského jeviště, z přehlídky amatérského divadla v Divadle Lampion na Kladně ,  z Libochovického divadelního léta  2015

 

*

Poděkování společnosti  WAGO s.r.o. za finanční podporu.

 

 

 M I L Ý M U Ž I , když dlaň tvá lehce padne do mé ..

Návrh plakátu: S. Hozová, I. Křenek

Arnošt Goldflam D Á M S K Á Š A T N A Čtyři ženy - čtyři ženské osudy a Huhlovo pravidlo divadla na jevišti Divadla na vísce Hořovice v úpravě a režii Slávky Hozové 2.premiéra 9.4. 2o16 Majda Weigertová , Helena Kreisingerová, Lenka Korejčíková , Káťa Hrušková, Ca Hasman veřejná generálka v listopadu 2o15 1. premiéra v prosinci 2o15 I. Žílová , H. Kreisingerová, L. Korejčíková, K.Hasmanová a Ca .Hasman Poděkování za finanční podporu společnosti WAGO s r.o. *
foto V.Kasl
2O14

 

*

*

Námětem scénáře je dopis

Boženy N ě m c o v é  z 13. června 1857,

který je adresován Josefu Němcovi do Vilachu.

Co má dopis společného s blížící se kometou?

 

Scénář , návrh plakátu, režie – S. H o z o v á  2013

ve spolupráci s   Renatou S c h u m o v o u ,

M. W e i g e r t o v o u,  L. N e š l e h o u  a  K. H a s m a n e m

 

Použity úryvky z básně J. S e i f e r t a - Píseň o Viktorce.

 

Premiéra na Lochovickém zámku , dále jsme hráli v Kavárně na  zámku  Hořovice , v  Kafébaru Bárka na Točníku a v Klubu Labe Hořovice.

 

Poděkování :

Renatě Schumové za inspiraci a scénu,  Lucii Dlouhé za přepis dopisu ,

MUDr V. Malenínské za finanční podporu.

N E Z N I Č I T E L N Ý S M Í C H S Á R Y B. 2O13

*

 

Podle knihy  F. S a g a n o v é  1983, překlad M. Lavalová 1994 ,

scénář a návrh plakátu  S. H o z o v á  2013

 

Účinkují :  Francoise Saganová – Slávka H o z o v á,

Sára Bernhardt - Magdaléna W e i g e r t o v á.

 

Slavná herečka Sára Bernhardt už 90 let odpočívá v Paříži  na hřbitově Pére Lachaise. Vylákali jsme Sáru z Paříže hračkou z jejích dětských let do kavárny na zámek Hořovice,  na hrad P o t š t e j n , do stodoly na kúrii U Rudolfa  v L i p t o v s k é m

J á n u ,  na hrad K ř i v o k l á t , do  K a f é b a r u   B á r k a  na Točníku.

V prosinci 2013  zavítala i do Klubu Labe Hořovice na slavnostní adventní podvečer.

 

Poděkování  MUDr V.Malenínské a spol. WAGO za finanční podporu.

 

foto Helena Janků

*

 T Ř I Ž E N Y N A V Í C a m o ž n á p ř i j d e i J a m e s !
 Scénické čtení 2O13

 

Divadlo se mnohdy podobá životu a život se mnohdy podobá divadlu.

Někdy je to drama, někdy komedie,  groteska , jindy  parodie .

A vše se odehrává na nádraží, na které přichází :

 

Slávka Hozová ,

Magdaléna Weigertová ,

Týna Vondalová nebo Kateřina  Hrušková

 a Helena Kreisingerová

 

Úprava a  režie  Slávka Hozová

Zvuk  a výběr  hudby  Karel  Hasman ,foto Helena Janků

 

Poděkování zámecké Kateřině Ramaislové ,

 městu Hořovice , MUDr  Malenínské  a  společnosti WAGO s.r.o.

za finanční podporu.

 

*

Návrh plakátu:

S.Hozová, K.Hasman

Představení věnováno hereckému kolegovi

Vaškovi Táborskému

 

Předpremiéra v Hudlicích  v květnu 2012

Premiéra  v Klubu Labe Hořovice  v červnu 2012

 

POLEDNICE

účinkují :

Pavel Vrzák , Hana Bělohlávková a Radek Bělohlávek

VODNÍK

Karel Hasman -  hladový Vodník

Helena Kreisingerová - vrchní ryba

Týna Vondalová - milující Hanička

Lenka Korejčíková - vizionářská matka

Pavel Vrzák - opilý Petr

rybičky - Lenka, Hana, Radek a Týna

ZLATÝ KOLOVRAT

samolibý král - Pavel Vrzák

líbezná Dorka - Týna Vondalová

rocková Daisy - Helena Kreisingerová

máti pod vlivem - Lenka Korejčíková

staro-mladá poustevnice - Hana Bělohlávková

pacholek -  Radek Bělohlávek

ptáci - Lenka, Hana, Radek a Týna

 

Režie: Slávka Hozová

Světla - zvuk - projekce - efekty :

Aleš Dvouletý a Karel Hasman

Hudbu nahrál : Petr Pazour

Grafické zpracování plakátu :

Říha Řeřicha studio Osek

Foto:  Helena Janků

*

Poděkování

Městu Hořovice a společnosti WAGO za finanční podporu.

*

         PESTRÝ SLED VÝJEVŮ Z ERBENOVY KYTICE

      Z PERA PÁNŮ ERBENA, SUCHÉHO A HAVLÍKA

Návrh plakátu:

S.Hozová, L.Říha ,              foto Helena Janků

M É D C E Ř I Ř E K N I , Ž E O D J Í Ž D Í M 2O11

" O tomto místě za mřížemi , o jeho zákonech a rituálech bych ráda vyprávěla …"

napsala autorkA hry deniS  CHALEM

Plakát: L. Říha

Překlad: Jana Doležalová

 

Pro ženy  Divadla na vísce Hořovice upravila

Slávka Hozová

 

Hráli:

Dominika - Kateřina Hasmanová

Karolína  - Lenka Korejčíková

Dozorkyně - Eva Dosedělová

Henrieta -  Hana Bělohlávková

 

Světla – zvuk  a projekce :

Aleš Dvouletý a  Karel Hasman

Kostýmy  a rekvizity - kolektiv divadla

foto - Helena Janků

 

Plakát a program graficky zpracoval Říha Řeřicha ,

Děkujeme za finanční podporu Městu Hořovice

a společnosti WAGO Praha

 

*

Slovo k hercům:

 

Nemyslete na to, že máte rozesmát nebo rozplakat publikum.

Vyžeňte jakoukoli karikaturu, snažte se vcítit do myšlenek  a stavů člověka za mřížemi  ...

hrajeme  o mřížích v každém z nás.

*

Návrh plakátu: S. Hozová , K. Hasman

<>x

            návrh plakátu: K. Hasman

Foto z  představení   2009Foto z  představení   2009Foto z  představení   2009Foto z  představení   2009Foto z  představení   2009Foto z  představení   2009Foto z  představení   2009Foto z  představení   2009Foto z  představení   2009Foto z  představení   2009Foto z  představení   2009Foto z  představení   2009Foto z  představení   2009Foto z  představení   2009Foto z  představení   2009Foto z  představení   2009Foto z  představení   2009Foto z  představení   2009Foto z  představení   2009Foto z  představení   2009Foto z  představení   2009Foto z  představení   2009Foto z  představení   2009Foto z  představení   2009Foto z  představení   2009Foto z  představení   2009Foto z  představení   2009Foto z  představení   2009<>1 - 28x

Příprava a režie Slávka Hozová , hrají a zpívají :

Katka Hasmanová, Šárka Veselá,

Matej Veselý, Jenda Lemfeld, Pavel Vrzák

 

Hudební aranžmá a kytara: Aleš Dlouhý

Housle: Katka Hasmanová a Lenka Bonbón Faitová

Klávesy: Helena Kreissingerová

 

Hudební efekty, zvuk, světla, projekce:

Karel Hasman, foto Helena Janků

 

*

 Pro vÁNOČNÍ VEČER jsou pro diváky a pro účinkující připraveny

vánočky od pepy Vyštejna z Mlýna Čistá u Rakovníka

Sváteční nálada navozena pěveckým sborem Jindry Marka KUBR Broumy.

Děkujeme !

 

Vystoupení lehce rozverného představení Štědrý den .

Po představení  lití olova, krájení  jablek , házení škrpálů.

*

Repríza v prosinci 2010 v tomto obsazení:

K. Hasmanová, Š. Veselá, H. Kreisingerová,

P. Vrzák a K. Hasman

 

*

165 let stále aktuální - česká báchorka o čertu na zemi a o zrušení roboty s předehrou a mezihrami Antonína Dvořáka ,

v úpravě L.Quise, A.Weniga , P.Kracika a S.Hozové

 

Zvuk a světla: Karel Hasman

Scéna - výroba: fa Member Hořovice a Jarda Čížek

Cedule - výroba: fa Member , Markéta a Filip Ratajovi

Kostýmy a rekvizity: spolek divadla

Plakát a program: Karel Hasman

 

A jak to bylo ?

LP 1845 napsala v Domažlicích báchorku Božena Němcová .

LP 1850  ji Josef Kajetán Tyl zpracoval pod názvem Čert na zemi .

1.. dubna 1850  ji v Praze ji uvedla Aréna ve Pštrosce .

LP 1883 ji pod názvem Balada o nebohém ďáblu zpracoval L. Quis .

LP 1898 vypracoval Adolf Wenig libreto  a zadal ji do anonymní soutěže o nejlepší libreto z českého života  !!  Vyhrál 500 zlatých a získal slibnou možnost, že libreto bude zhudebněno.

V květnu 1898 začal na opeře pracovat ve Vysoké u Příbrami

Antonín Dvořák .

23.11. 1899 v režii F. A. Šuberta  byla premiéra v ND

LP 2010  byla  premiéra v Divadle na Vísce Hořovice

 

Ve třech obrazech:

 Krčma u smolné svíce,

Peklo

  Zámecká ložnice

hrají:

Hana Bělohlávková  - Káča

máma Káči a pekelná máti - Markéta Ratajová alt. E.Dosedělová

pekelná vrátná a děvče v krčmě - Lenka Korejčíková

zlá kněžna, děvče v krčmě a čertice pěknice - Kateřina Hasmanová

Lucifer Milan, vandrák a ministr - Pavel Vrzák

čert Marbuel - Jan Lemfeld

ovčák Jirka - Matěj Veselý později už jen Radek Bělohlávek

a  možná, že přijde i pan hostinský Kadlec .

 

foto Helena Janků

*

Slovo k hercům:

NA DĚKOVAČCE SE UKLÁNĚJTE TAK HLUBOKO,

ABY NEBYLO VIDĚT, ŽE JSTE TO VY, KDO VOLÁ BRAVO!

 

*

 

 Z pera pana Erbena, Suchého a Havlíka pro čas adventní 22.12. 2009

 

KALISTO A MELIBEA L. P. 1492
 T A N E C NA K O N C I L É T A 2oo7

Vedle mystérií vytvořilo středověké divadlo ještě jeden osobitý, dramatický žánr - moralitu s mravoučnou tendencí.

Realizuje se jako divadlo na divadle.

Vystupují v ní neřest a ctnost a řeší se různé etické spory.

Ve středověku se používala pojízdná jeviště, instalovaná na vozech.

Hrálo se na různých štacích, před různým publikem.

 

Na káře L.P. 2009  se vydává na cesty i herecká družina Divadla na vísce, aby sehrála představení, které podle románu Fernanda de Rojase sepsáno bylo, jako :

"středověká moralita na pokárání šlechticů, kteří jsouc přemoženi hrátkami a touhou milostnou, vydávají se napospas kuplířkám a podlízavým sluhům" .

 

Hrají  :

Káťa Hasmanová - frejovná panna a Matěj Veselý - frejovný pán

Lenka Korejčíková - kuplířka

Adéla Křenková, Hana Bělohlávková, Bára Čížková - helmprechtnice

Pavel Vrzák - vzteklec ženkýl, Jenda Lemfeld - tutelník pálený

Jarda Čížek - kantor

 

Podle Fernanda de Rojase a M. Calábka připravila Slávka Hozová.

Kostýmy - Lenka Korejčíková

 

Použity hudební motivy Paco de Lucia a Musica Canora

zpracováno ve studiu Bystrouška Michala Holubce

Světla a zvuk - Marek Uhrin

výroba dýky, meče, dýmky - pan Korejčík z Podluh a Honza Křenek

úprava káry - Jarda Čížek , foto, plakát, program - Ivan Křenek

 

Poděkování všem výše jmenovaným spolupracovníkům

a společnosti WAGO s.r.o. a  fa HAMÉ za finanční podporu.

*

Premiéra 26. dubna 2009 v Klubu Labe Hořovice

*

 

 

 Starý dobrý singšpíl neboli hra se zpěvy 2oo8

 

 

 

 

 

Podle předlohy Ference Molnára

úprava a režie : Slávka Hozová

 

Toto představení věnováno vzpomínce na Karla Pokorného, Honzu Faltýnka, Zdenka Ornesta, Věru Bublíkovou a Pepi Patočku.

 

Texty písní: Ivo Štuka,  hudba: Petr Mandel a Jan Procházka ,

hudební aranž: Jindřich Marek a Jan Procházka,

zvukový mix: Bystrouška Michal Holubec

 

Julča Veselá - Šárka Veselá,  Líza Veselá - Adéla Křenková

Liliom Procházka - Honza Procházka

Máry - Katka Hasmanová, fešák Péťa - Petr Mišina

Muškátka - Hana Bělohlávková,  Hugo Vrzák - Pavel Vrzák

Bezinková Leny - Lenka Korejčíková

Nebeský vrátný Čížek - Jaroslav Čížek

Pokladník Jenda - Jan Lemfeld , Teta Máry - Markéta Ratajová

Nebeské pomocnice - Bára Čížková a Eva Nová

 

Světla a zvuk: Marek a Michal Uhrin.

Výroba maringotky: Luboš Moutelík

Výroba houpačky, nebeského pultíku a knihy: MEMBER Hořovice

Růžový strom, pouťové žárovky, nátěr maringotky :

Jarda Čížek, Markéta Ratajová a Kateřina Jílková

Kostýmy a rekvizity: kolektiv Divadla na vísce Hořovice

Šaty pro Julču a nebeskou halenu ušila Alena Kosařová

Trakař zapůjčen ze Šlovického Čechova mlejna.

Dále děkujeme

Studiu Bystroušce Michala Holubce

za plakát a foto Ivanu Křenkovi, MĚSTU a MKC Hořovice, Buzuluku Komárov, fa Hamé a fa Weber, p. Heppnerovi, fa Prošek, klenoty Matějková , Optika Jílek  a  MUDr. Malenínské

*

Vzpomínka muže, který jako malý chlapec vyrůstal v péči pěti statečných žen  v horách nad městečkem Ballybeg..

 

Autor hry : B.Friel  , překlad : Ota Ornest

Pro Divadlo na Vísce Hořovice upravila Slávka Hozová 2007

 

Hrají :

Helena Kreisingerová - Kate, Šárka Veselá - Maggie

Lenka Korejčíková - Agnes, Klára Matějková - Róza

Katka Hasmanová - Krista,  Jan Procházka - Gerry

Pavel Vrzák - Jack

Luděk Nešleha j.h. - hlas Michaela

 

Výběr hudby: kolektiv divadla

CD-zvuky a hudba, výroba: M. Holubec studio Bystrouška

Osvětlovač a zvukař: Marek a Michal Uhrinovi

Kostýmy:

kolektiv a Zdenka Votrubová (rocheta a zástěra)

Rekvizity: ND Praha, Čajovna Žebrák

Kolo od Šárky Veselé

radio Marconi  půjčeno na premiéru  od  www.napasince.unas.cz

Text závěrečné písně: Pavel Vrzák

Foto a plakát Ivan Křenek

 

Poděkování za figurky na plakátu Ivaně Křenkové ,

dále Městu a MKC Hořovice , fa Naples Janu Jarošovi, autoshopu Ivana Vrbová, MUDr Malenínské,  Optice J.Jílek,

fa Weber, Hamé, Prošek Hořovice, MUDr Švamberkovi, J.Chánovi, Heppnerovi za  finanční pomoc .

 

Grant středočeského kraje

 

 *

 

 

 E Q U U S 2oo6

návrh plakátu: I. Křenek

návrh plakátu: I. Křenek

Návrh plakátu: I. Křenek,              figurky – I. Křenková

Ukázka středověkého slovníčku :

Helmprechtnice kšasy plasy =  holky žvaníte

Prlenec trhlík veršovný =  básník bláznivý

Varujte mi láryně =  zmizte lhářky

Hereš vilníku = vypadni smilníku

Kukluješ se korydoune =  kuješ pletky zbohatlíku

Šplechta si holomku = žvaníš sluho

Jsi tvrdočel tutelníku pálený = šprýmaři nedej se

Všichni jste z kápě vyběhlí = všichni jste neznabozi

Valpurga = čarodějnice

Vzteklec ženkýl = zuřivý sukničkář

Frejovná panna,  pán = záletníci z rodu šlechtického

Helmprechtnice = lehké dívky

Hra o síle a záludnostech lásky.

     Podle divadelní hry P. Shaffera -  upravila Slávka Hozová

Návrh plakátu I. Křenek,      Foto  L. Říha

Osoby a obsazení :

 

Šárka Veselá - Jill , Dysart - Václav Šesták a Jan Procházka

Helena Kreisingerová - Hesther,  Petr Mišina -  Alan

Lenka Korejčíková - Dora

František Štochl a M. Matějka - Frank

Katka Hasmanová, Klára Matějková , Eva Nová

zákaznice, diváci a koně

Pavel Vrzák - zákazník, divák, Traján a  Nuget

režie - Slávka Hozová

Hudba a zvuk:  Ondřej Sedláček, výroba Michal Uhlíř

Masky koně :  Zdena Votrubová

Světla zvuk:   M. Toť,  Marek a Michal Uhrin

Grafika, foto, program:   Ivan Křenek

výroba laviček a nástupní šikmy  Luboš Moutelík

 

Poděkování

MKC a Městu Hořovice !

 

 

*

 

 

P Ř Í B Ě H O K U R Á Ž I P O D L E G R I M M E L S H A U S E NA
Návrh plakátu Ludvík Říha, foto Emil Žák

 

  pOD HLAVIČKOU  TYJÁTR NA KÁŘE slávky hozové

hraje BUDOUCÍ Divadlo na vísce Hořovice SVOJE PRVNÍ PŘEDSTAVENÍ  v létě 2007

 

PODĚKOVÁNÍ

 TVRZI  HAMR,  RATAJE NAD SÁZAVOU , KRAKOVEc  JirkOVI SobkOVI , HRAD TOČNÍK kastelánům PETROVI A hANĚ Zemánkovým,  NA ZÁMek HOŘOVICE kastelánu Knížkovi,  NA HRAD KŘIVOKLÁT kastelánu Luďkovi Frenclovi ,

do liptovského Jána  Martině a Jozefu Stanislavovým .

 

 

*